Skip Navigation LinksAKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMANKONUT DIŞI ABONEKonut Dışı Abonelik Rehberi

Konut Dışı Abonelik Rehberi

Doğal gaz kullanmak isteyen Sanayi Müşteri’ si, bağlantı talebini AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN’ ne iletir. Müşteri’ nin bu talebi iletirken Müşteri Bilgi Formunu doğru ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN tarafından bu talep değerlendirilir ve doğal gazın hangi yolla Müşteriye ulaştırılabileceği konusunda dağıtım şebekesi üzerinde çalışmalar yapılarak sonuçlandırılır.

Müşteri Bilgi Formunun İçeriği Nedir?

  • Muhtemel gaz kullanma tarihi
  • Vardiya sayısı (vardiya/gün)
  • Doğal gaz talep miktarı (m3/yıl)
  • Azami Doğal gaz talep miktarı (m3/h)
  • Azami Doğal gaz talep miktarı (m3/gün)
  • İstenen gaz basıncı (mbarg, barg)
  • Mevcut yakıt tüketimi
  • Yakıtın kullanıldığı üniteler ve teknik tanımları

AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN tarafından yapılan incelemeler olumlu sonuçlanır ise ilgili mevzuat uyarınca belirlenen Bağlantı Bedeli müşteriye bildirilir. İnceleme olumsuz ise gerekçesini içeren bir yazı ile müşteri bilgilendirilir.

Müşteri’ nin tesislerine gaz arzının sağlanabilmesi için yapılması gereken şebeke tesislerinin AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN tarafından inşaa ettirilmesi ve Müşteri tarafından AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN’ a Abone Bağlantı Bedelinin ödenmesi konusunda Bağlantı Anlaşması imzalanır.

Bağlantı Anlaşması sonrası, Müşteri AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN’ dan sertifika almış bir mühendislik firması ile anlaşarak AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN'ın Şartname ve Prosedürlerine uygun olarak projelendirme ve yapım çalışmalarını başlatır. Proje onayı ve kontrolleri AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN tarafından yapılır. Bu çalışmaların tamamlanmasından önce Müşteri ile AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN arasında Gaz Alım Satım Sözleşmesi imzalanır. Gaz Alım Satım Sözleşmesi’nin imzalanmasından ve AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN’ ın sertifikalandırdığı mühendislik firmasının, müşavir firmanın ve AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN’ ın yapılan tesisatı onaylamasının ardından gaz açma işlemini, AKSA DOĞALGAZ SİİRT BATMAN ve müşavir firma beraber yapar.

 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.