Skip Navigation LinksSİBADAŞKONUT DIŞI ABONEKonut Dışı Abonelik Rehberi

Konut Dışı Abonelik Rehberi

Doğal gaz kullanmak isteyen Sanayi Müşteri’ si, bağlantı talebini SİBADAŞ’ ne iletir. Müşteri’ nin bu talebi iletirken Müşteri Bilgi Formunu doğru ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. SİBADAŞ tarafından bu talep değerlendirilir ve doğal gazın hangi yolla Müşteriye ulaştırılabileceği konusunda dağıtım şebekesi üzerinde çalışmalar yapılarak sonuçlandırılır.

Müşteri Bilgi Formunun İçeriği Nedir?

  • Muhtemel gaz kullanma tarihi
  • Vardiya sayısı (vardiya/gün)
  • Doğal gaz talep miktarı (m3/yıl)
  • Azami Doğal gaz talep miktarı (m3/h)
  • Azami Doğal gaz talep miktarı (m3/gün)
  • İstenen gaz basıncı (mbarg, barg)
  • Mevcut yakıt tüketimi
  • Yakıtın kullanıldığı üniteler ve teknik tanımları

SİBADAŞ tarafından yapılan incelemeler olumlu sonuçlanır ise ilgili mevzuat uyarınca belirlenen Bağlantı Bedeli müşteriye bildirilir. İnceleme olumsuz ise gerekçesini içeren bir yazı ile müşteri bilgilendirilir.

Müşteri’ nin tesislerine gaz arzının sağlanabilmesi için yapılması gereken şebeke tesislerinin SİBADAŞ tarafından inşaa ettirilmesi ve Müşteri tarafından SİBADAŞ’ a Abone Bağlantı Bedelinin ödenmesi konusunda Bağlantı Anlaşması imzalanır.

Bağlantı Anlaşması sonrası, Müşteri SİBADAŞ’ dan sertifika almış bir mühendislik firması ile anlaşarak SİBADAŞ'ın Şartname ve Prosedürlerine uygun olarak projelendirme ve yapım çalışmalarını başlatır. Proje onayı ve kontrolleri SİBADAŞ tarafından yapılır. Bu çalışmaların tamamlanmasından önce Müşteri ile SİBADAŞ arasında Gaz Alım Satım Sözleşmesi imzalanır. Gaz Alım Satım Sözleşmesi’nin imzalanmasından ve SİBADAŞ’ ın sertifikalandırdığı mühendislik firmasının, müşavir firmanın ve SİBADAŞ’ ın yapılan tesisatı onaylamasının ardından gaz açma işlemini, SİBADAŞ ve müşavir firma beraber yapar.

 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.